Národná cena za produktový dizajn 2015 - vyhodnotenie

Národná cena za produktový dizajn 2015 - vyhodnotenie

Miesto: Slovensko

12. ročník súťaže Národná cena za produktový dizajn je vyhodnotený.
Do súťaže sa zaregistrovalo celkovo 134 prihlášok, z toho autori predložili porote na posúdenie 121 prác; 58 v kategórii profesionálny produktový dizajn, 44 v kategórii študentský produktový dizajn a 19 v novej kategórii experimentálny produktový dizajn.
Prihlásené dizajny hodnotila v dňoch 30. – 31. 3. 2015 sedemčlenná medzinárodná porota v zložení: Anton Bendis, dizajnér – predseda poroty, členovia – Pavel Masopust, dizajnér, Lenka Žižková, teoretička dizajnu, pedagogička ČR, Ferdinand Chrenka, dizajnér a pedagóg, Peter Paliatka, dizajnér, pedagóg, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoretička dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditeľka Odboru medzinárodných aktivít SBA. Na základe prihlásených prác porota udelila Národnú cenu za produktový dizajn 2015, Národnú cenu za experimentálny produktový dizajn 2015 a 2 Ceny za produktový dizajn 2015 pre profesionálov bez rozdielu poradia.

Porota využila možnosť neudeliť cenu – nebola udelená Cena za trvalo udržateľný produktový dizajn, ktorá bola v tomto roku novinkou. Namiesto nej bola udelená jedna Cena poroty naviac. Za najlepšiu prácu v kategórii študentský produktový dizajn bola udelená Cena ministra školstva, vedy výskumu a športu. Medzinárodná porota tiež odsúhlasila nominácie na Zvláštnu cenu ministra kultúry SR pre osobnosť za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu a Zvláštnu cenu ministra hospodárstva pre výrobcu, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii. O udelení týchto cien rozhodnú ministri príslušných rezortov.

Okrem cien, ktoré udelila odborná porota získa cenu aj víťaz internetového hlasovania (od 30. 4. do 25. 5. 2015) a svoju cenu udelia aj novinári.

Mená víťazov budú zverejnené dňa 29. mája 2015 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže spojenom s odovzdávaním cien v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave. Podujatie bude súčasťou programu DAAD 2015.
Široká verejnosť sa oboznámi s víťaznými a vybranými súťažnými prácami na výstave v galérii dizajnu Satelit na prízemí Hurbanových kasární, Kollárovo nám. 10 v čase od 30. mája – 12. júla 2015.

Katalóg k súťaži, bude súčasťou časopisu Designum číslo 2/2015.
Vizuálny štýl súťaže navrhol Matúš Lelovský.