Národní cena za studentský design 2013

Národní cena za studentský design 2013

Trvanie: 25. máj 2013 - 25. jún 2013
Miesto: Česko

Uzávierka: 25. 6. 2013.

Design Cabinet CZ spoločne s ďalšími profesionálnymi inštitúciami vyhlasuje 23. ročník súťaže o najlepší študentský dizajn. Súťaž je už druhý rok medzinárodná. Súťažiť môžu študentské práce z rokov 2011 – 2013, aj tie, ktoré sa nezúčastnili niektorého z predchádzajúcich ročníkov. Súťaž je anonymná a práce hodnotia tri nezávislé odborné poroty.
Účasť vo vysokoškolskej a univerzitnej porote je daná počtom prihlásených prác z daného ateliéru alebo školy. Táto porota hodnotí práce roztriedené podľa odborov  prostredníctvom internetu. Na hodnotenie má každý člen poroty 14 dní. Každý člen poroty hodnotí iba práce „svojho“ odboru. Členom univerzitnej poroty sa automaticky stáva pedagóg, z ktorého ateliéru sa prihlási viac než 2 práce, t. j. 3 a viac prác. To isté platí pre stredné školy a stredoškolskú porotu. Pedagógovia v porote hodnotia práce pridelením bodov, nadpriemerne hodnotené práce sa stávajú  nomináciami, ktoré potom hodnotí tretia nezávislá porota zložená z dizajnérov a expertov, ktorí nepôsobia ako pedagógovia.

Víťaz Národnej ceny za študentský dizajn získa finančnú odmenu 20 000 Kč, rezidenčný pobyt v Českom centre v niektorej zo svetových metropol, luxusné hodinky a celý rad ďalších zaujímavých produktov.
Víťaz Ceny spoločnosti Heineken ČR získa letenky a pobyt pre dve osoby na Milano Design Week 2014.
Ďalej budú udelené ocenenia Excelentný študentský dizajn 2013 a Dobrý študentský dizajn 2013 a ocenenia dekanov a rektorov vysokých umeleckých škôl, ktoré sú spojené s finančnou odmenou vo výške od 10 000 Kč do 30 000 Kč.

Prihlášky on-line na: www.studentskydesign.cz/cs/submission/register
Informácie aj na stránke: http://designcabinet.cz/.