Navrhnite logo predsedníctva SR v Rade EU v 2016

Navrhnite logo predsedníctva SR v Rade EU v 2016

Uzávierka: 16. marec 2015 (pondelok), 23:55

Využite jedinečnú príležitosť podieľať sa na vizuálnej identite historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 a navrhnite jeho logo. Súťaž je verejná – určená právnickým aj fyzickým osobám, odborníkom i laikom – ak k dňu jej vyhlásenia dosiahli 18 rokov.

Aj prostredníctvom loga chceme podporiť:
Pozitívne vnímanie EÚ a jej prínosov;
Obraz Slovenska ako aktívnej súčasti únie;
A pozitívne nás prezentovať v zahraničí.

Logo by malo vyjadrovať, že Slovensko je:
Mladá, dynamická a zodpovedná krajina, ktorá má za sebou úspešný európsky príbeh;
Pevná, neoddeliteľná súčasť Európy, ktorá sa vyznačuje bohatou rôznorodosťou na malom území a ktorá poskytuje množstvo príležitostí;
Krajina inovatívnych a kreatívnych ľudí, ktorá ponúka svoje hodnoty a zručnosť v prospech EÚ.

Ponuky treba predložiť do 16. marca 2015, poštou do podateľne MZVaEZ SR alebo elektronicky na adresu: logoskpres2016@mzv.sk.

Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 4.500,- EUR bez DPH.
Návrh loga, ako aj dizajn manuál musí spĺňať parametre (podmienky ideového ukotvenia SK PRES, súlad s logom Rady EÚ – pozri PDF dokumenty).

Tešíme sa na vaše kreatívne návrhy.


Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch alebo na stránke http://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/rt_navrhnite_logo_sk_pres_2016

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Výzva na predloženie ponuky loga predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 pdf (279,8 kB)
súbor PDF Prílohy 1 až 5 k Výzve pdf (342,9 kB)
súbor PDF Príloha 6 k Výzve pdf (5,9 MB)
súbor PDF Hodnotiaca komisia pre výber loga predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 pdf (226,4 kB)