NCD 2015 – Cena internetového hlasovania

NCD 2015 – Cena internetového hlasovania

Uzávierka: 25. máj 2015 (pondelok), 23:55
Miesto: Bratislava, Slovensko

Dvanásty ročník súťaže Národná cena za produktový dizajn 2015 je vyhodnotený.
Do súťaže sa zaregistrovalo celkovo 134 prihlášok, z toho autori predložili porote na posúdenie 121 prác; 58 v kategórii profesionálny produktový dizajn, 44 v kategórii študentský produktový dizajn a 19 v novej kategórii experimentálny produktový dizajn. Medzinárodná odborná porota udelila celkovo 9 cien.

Cena novinárov bude vybraná zástupcami médií 29. 5. 2015 a o Cene internetového hlasovania  ste mohli rozhodnúť aj vy.
Hlasovanie Cena internetového hlasovania NCD 2015  na ikonka Facebook stránke SCD bolo ukončené 25. mája 2015.

Všetky ceny Národnej ceny za produktový dizajn 2015, teda aj Cena internetového hlasovania,  budú odovzdane za účasti autorov a pozvaných hostí 29. mája 2015 a v tento deň bude tiež sprístupnená výstava ocenených a vybraných prác zo súťaže v galérii dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava.