NCD 2015 - Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský produktový dizajn

NCD 2015 - Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský produktový dizajn

SHE, tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy.
Dizajn Nikoleta Čeligová.
Škola Vysoká škola výtvarných umení Bratislava.
Pedagóg Ferdinand Chrenka.

Porota ocenila profesionálne a príkladne citlivé riešenie veľmi intímneho problému nevidiacich žien a dievčat, ktoré pre svoj hendikep nie sú schopné opticky zistiť začínajúce tehotenstvo alebo menštruáciu. Tento produkt prispieva k zvýšeniu ich sebavedomia, dôstojnosti a samostatnosti i v najsúkromnejších ľudských záležitostiach. Súčasne je indikátorom svetla, tmy a farieb.
Tehotenský a ovulačný test SHE je hapticky príjemný trojuholníkový predmet, ktorý žena môže uložiť aj do dámskej kabelky. Jeho nevidiacej majiteľke prináša niekoľko významných informácií – funguje na báze senzoru svetla, tmy a indikátoru farieb a preto aj ako jednouchý tehotenský a ovulační test (bez asistencie vidiaceho človeka) ako aj  indikátor príchodu a odchodu menštruácie. Prístroj komunikuje s majiteľkou zvukovými signálmi. Je hermeticky uzatvorený, ľahko umývateľný a hygienický.
Podobne sofistikovaný multifunkčný produkt nie je v ponuke ani v hospodársky vyspelých krajinách, ktoré poskytujú nevidiacim pre zvýšenie životného komfortu najnovšie materiálové a technologické novinky.