NCD 2015 - Cena poroty - Flowers for Slovakia: Lost & Found by Vitra

NCD 2015 - Cena poroty - Flowers for Slovakia: Lost & Found by Vitra

Autor projektu Peter Olah.  
Spoluautor Lars Kemper.
Škola STU Bratislava.  
Pedagogička Michala Lipková.
Výrobca Vitra Koncept, s. r. o., Praha.

Flowers for Slovakia je projektom Petra Olaha a Larsa Kempera, ktorí v spolupráci s Ústavom dizajnu FA STU od roku 2009 podporuje kolaboráciu študentov s renomovanými výrobnými podnikmi. V rámci spolupráce sa vyzdvihuje remeselná tradícia a hľadanie určitých prejavov národnej identity.
Projekt Lost & Found by Vitra je výsledkom spolupráce študentov s firmou Vitra. Študenti z rôznych vysokých škôl prepájali estetiku tradičného ľudového nábytku s estetikou značky Vitra. Výsledky workshopu boli prezentované na jedenástich výstavách doma i v cudzine. Projekt Flowers for Slovakia dáva príležitosť mladým talentom vstúpiť do reality výrobných parametrov a zároveň je prísľubom popularizácie domáceho dizajnu aj medzi laickou verejnosťou.