NCD 2015 - Cena poroty - MEMONIK

NCD 2015 - Cena poroty - MEMONIK

MEMONIK, hmatová spoločenská hra nielen pre nevidiacich.
Dizajn Nikoleta Čeligová.
Výrobca Nikoleta Čeligová.

Porota pozitívne ohodnotila iniciatívu autorky, ktorá úspešne dopracovala pôvodne študentský koncept, využila medzeru na trhu, podnikateľský inkubátor a start-up program, čím koncept posunula do finálneho produktu pripraveného pre užívateľa. V súčasnosti je vyrobených a pripravených do predaja 100 ks hier.
MEMONIK je hmatová spoločenská hra na princípe pexesa, ktorú môžu hrať vidiaci, ako aj nevidiaci hráči. Rozvíja sústredenosť, priestorovú orientáciu, hmatovú pamäť, jemnú motoriku, ale aj tímového ducha. Obohacuje hráčov o nové podnety, ktoré spoločne objavujú a popritom si cvičia svoju sústredenosť. To všetko v rozmanitej škále farieb, 18-tich rôznych materiálov a dezénov, čo je v súčasnosti najväčšia ponuka v rámci spoločenských hier. Hra je atraktívna nielen pre hendikepovaných, ale aj vidiacich užívateľov, keďže odhaľuje ďalšiu, im neznámu dimenziu a takto pomáha prepájať dve paralelné vnímania jedného sveta a ľudí v ňom.