NCD 2015 - Cena za trvalo udržateľný dizajn (neudelená)

NCD 2015 - Cena za trvalo udržateľný dizajn (neudelená)

Porota mala v roku 2015 možnosť udeliť Cenu za trvalo udržateľný dizajn. V súťaži síce boli prihlásené práce spĺňajúce parciálne kritériá pre takéto ocenenie, celkový dojem bol však rozpačitý a rozporuplný. Niekedy vznikol dojem, že rozsiahle podporné texty k jednotlivým výrobkom s nimi vôbec nesúvisia. Preto sa porota rozhodla cenu neudeliť. Tým samozrejme nechce nikoho znechutiť, je treba akceptovať každého, kto sa odhodlal ísť s „kožou na trh“. Niektoré práce môžu byť určite prínosom napríklad v didaktickej oblasti. Do budúcnosti by mohlo pomôcť, ak by sa podarilo motivovať ekonomicky silné spoločnosti, ktoré by v rámci svojho PR mohli spolufinancovať projekty s týmto zameraním. V súvislosti s chýbajúcim kandidátom na udelenie Ceny za trvalo udržateľný dizajn vznikla otázka: Je táto nepochybne aktuálna téma marketingovo taká slabá, že spadá do témy utópie?

Prirodzenou ašpiráciou mnohých dizajnérov je zanechať na svete za sebou „stopu“. Už dlhší čas, paradoxne, je známe, že „stopa“, konkrétne ekologická stopa po dizajnérom navrhovaných produktoch by mala byť čo najmenšia. Z dizajnéra, tvorcu túžob vlastniť a používať ním navrhovaný produkt, sa stáva človek zodpovedný za celý životný cyklus výrobku. Prehnane povedané. Má totiž množstvo spolupáchateľov – nielen on sám roztáča koleso spotreby. V neposlednom rade sú to aj sami zákazníci, ktorí svojou voľbou pri kúpe zdôvodňujú zmysel a oprávnenie existencie daného produktu. Peniaze, za ktoré sa nakupuje je možné „natlačiť“, zdroje, z ktorých sa produkt vyrába, sú však obmedzené. Vieme, že cena je výsledkom istej rovnováhy medzi dopytom a ponukou. Pozornosť zákazníka je ovplyvňovaná nielen cenou, ale tiež rôznymi marketingovými stratégiami, jednou z nich je aj komunikácia s potenciálnym zákazníkom. Často jednostranná, niekedy zavádzajúca. Preto také časté používanie (a zneužívanie) slov: „eko“, „bio“, „enviro“..., nálepiek z recyklačnými znakmi,  stromami, dúhami atď.