NCD 2015 - Národná cena za experimentálny produktový dizajn 2015

NCD 2015 - Národná cena za experimentálny produktový dizajn 2015

Hasiaci dron.
Dizajn Adam Tóth.
Škola STU Bratislava, Ústav dizajnu.  
Pedagóg Tomáš Nagy.

Porota ocenila koncepciu nového spôsobu hasenia, estetickú kvalitu produktu a komunikatívnosť prezentácie. Súčasný trend lietajúcich hračiek a kamerových systémov v oblasti hry a zábavy dostal navrhovanou víziou hasiaceho dronu nový rozmer. Experiment nie je kategóriou neuskutočniteľných snov, ale môže byť

inšpiráciou a impulzom pre vznik reálneho produktu.
Hasiaci dron je experimentom alebo víziou v dizajne. Ide o zaujímavý problém, ktorý sa snaží autor vyriešiť netradičným spôsobom. Téma záchrany ľudí a majetku pri požiari lietajúcim dopravným systémom ovládaným diaľkovo takúto predstavu naplňuje. Produkt nemá ambíciu vyriešiť všetky problémy spojené s

hasením. Autor logicky definuje problematiku a rozsah účelnosti navrhovaného prístroja a jeho predpokladané parametre. Dizajn je podriadený funkcii a reprezentuje výtvarne citlivého autora.