NCD 2015 - Národná cena za produktový dizajn 2015

NCD 2015 - Národná cena za produktový dizajn 2015

Krbové keramické kachle Nox.  
Dizajn Michal Staško.
Výrobca Athenika, s. r. o., Piešťany.

Krbové keramické kachle Nox zaujali spojením minimalistického racionálneho tvarovania so silným emotívnym účinkom – ktorým je nostalgia bez sentimentálnosti. Jednoduchý vlnovkový keramický profil v hre odleskov a tieňov okolitého sveta dômyselne skrýva delenie jednotlivých kachlíc. Produkt je modulárnou stavebnicou, ale pôsobí dojmom monolitu, ktorý vyžaruje teplo. Stavebnicové riešenie je vhodné pre výrobcu, skladovanie ale aj samotnú funkciu ohrievacieho telesa. Zvlnený profil zväčšuje povrch pre vyžarovanie tepla a zároveň brzdí konvektívny vzdušný prúd pri ich povrchu a tým eliminuje prašnosť. Horný uzatvárací segment s priehlbinami, na ktorých je možné ohriať kamienky z Váhu a tak „ukradnúť“ kúsok tepla je nielen poetickým zakončením celého krbu ale aj dobrou ilustráciou toho, ako dizajnér rozumie použitému keramickému materiálu a technológii jeho spracovania. Vtipné detaily otvárania dvierok, premyslené technické riešenie a aj to, že sa vďaka svojmu dizajnu krbové kachle Nox „znesú“ s rozmanitými typmi interiérov im dáva aj zaujímavý komerčný potenciál. Je to ukážkový príklad toho, k čomu môže viesť spojenie osvieteného investora a šikovného dizajnéra.