NEW CITY OFFICE, kancelársky nábytok

NEW CITY OFFICE, kancelársky nábytok

Miesto: Výrobca: IDONA, s. r. o., Bánovce nad Bebravou

NEW CITY OFFICE, kancelársky nábytok

Uznanie v súťaži NCD 2003

Dizajn: Martin PAŠKO, M STUDIO, s. r. o., Interiéry, Bratislava

Výrobca: IDONA, s. r. o., Bánovce nad Bebravou