Noty lepšie než hudobníci

Noty lepšie než hudobníci

1. ročník Bienále umenia, dizajnu a architektúry vo Viedni .
Od 11. júna do 4. októbra sa vo Viedni s titulom Ideas for Change (Myšlienky pre zmenu) konal úvodný ročník Bienále umenia, dizajnu a architektúry. Mesto, ktoré sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach v anketách k najpríjemnejšiemu bývaniu, má ambíciu nadviazať  na slávnu éru okolo roku 1900, keď sa stalo ohniskom rodiaceho sa modernizmu. Bienále si však stanovilo za cieľ nielen vrátiť Viedeň na mapu dôležitých umeleckých centier, ale aj stanoviť stratégie na vytvorenie novej syntézy umení v období digitálnej revolúcie. Slovami riaditeľa Christopha Thuna-Hohensteina malo bienále spojiť kreatívne disciplíny na „koncerte“ pre pozitívnu zmenu, inšpirovať nás a tak pomôcť, aby sme sa stali „novými“ ľudskými bytosťami, ktoré by využívali individuálne a kolektívne činy na vytvorenie lepšieho a udržateľnejšieho miesta pre život. Pri hodnotení premiéry viedenského bienále možno konštatovať, že „koncert“ sa vydaril len do istej miery. Texty v katalógu a na výstavných paneloch ponúkali spracované a pravdepodobne aj životaschopné návody na pozitívne smerovanie civilizačného vývoja. Lenže ich napĺňanie v konkrétnych riešeniach, teda prezentovaných dielach, bolo dosť rozpačité. Inými slovami, zaujímavé partitúry nedokázali hudobníci na koncerte celkom presvedčivo zahrať.