(Nová) móda módy

(Nová) móda módy

Autor: Gillo Dorfles
Vydalo: Rubato Praha, 2014
Počet strán: 158
ISBN: 978-80-87705-19-3

Móda je v dnešnom svete, ktorý stojí na vrchole racionality, jedným z najpresvedčivejších spôsobov, ako sa prejavovať, ako vôbec existovať. Byť dnes aktuálny znamená predovšetkým byť módny, život v pravde nie je ničím iným než módnym bytím, teda životom v móde. Móda je napokon i jediným spôsobom, ako prejavovať racionalitu a vlastný (!) názor, a umenie je iba spôsobom, ako túto módnu racionalitu sprostredkovať, ako myslieť kladivom prostredníctvom parného valca či hesla zo slovníka cudzích slov.
V knihe (Nová) móda módy analyzuje taliansky filozof a kritik umenia Gillo Dorfles (1910) históriu a štýl módy, jej pôvodu a budúceho smerovania. Móda v Dorflesovom chápaní nie je len povrchným, salónnym javom, ale zrkadlom zvykov, psychologických postojov, politických smerníc, vkusu jednotlivca aj spoločnosti. Kniha je súborom estetických esejí, v ktorých autor svojím príznačne elegantným, ľahkým štýlom vrhá svetlo na vzájomný vzťah módnych trendov a spoločenského diania.

Vydavateľ: Rubato Praha,  2014, 158 strán, čeština, ISBN: 978-80-87705-19-3
http://rubato.cz/