Nové logo SCD - súťaž vyzvaných autorov

Nové logo SCD - súťaž vyzvaných autorov

Slovenské centrum dizajnu vypísalo v minulom roku pri príležitosti 20. výročia svojej existencie súťaž vyzvaných autorov na nové logo SCD.
Vyzvaní boli
Ján Šicko,
Emil Drličiak,
Komplot (Peter Hajdin),
Studio 001 (Daniel Blonski),
CD Creative Department (Andrej Krátky) a
MUW Saatchi and Saatchi (Rasťo Michalík),
ktorí v priebehu jedného mesiaca navrhli moderné logo v zmysle zadania súťažných podmienok.

Cieľom súťaže bolo vytvoriť nové logo Slovenského centra dizajnu, ktoré sa bude používať pri komunikácii s verejnosťou a propagácii aktivít SCD (výstavných, publikačných, vzdelávacích atď.).

Dôvodovov pre zmenu loga SCD a vypísanie súťaže bolo niekoľko. Predovšetkým sa zásadne zmenil obsahovo aj kvalitatívne spôsob napĺňania poslania organizácie od jej založenia. Tiež došlo k nesúladu loga s aktuálnym názvom SCD. Slovenské centrum dizajnu bolo založené v roku 1991 v rezorte Ministerstva kultúry SR, v súčasnosti funguje ako príspevková organizácia. Je odborným pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dizajnu s poslaním rôznymi formami podporovať rozvoj dizajnu. Od svojho vzniku sa SCD prezentovalo postupne dvomi logami – jedno súviselo so založením organizácie a používalo sa do roku 1993. Od roku 1994 až dodnes používlo SCD logo, ktorého autorom je štúdio Mr. Design. Logo tvoria krivky v tvare písmen D a C, ktoré zodpovedali vtedajšiemu názvu Design centrum SR (k zmene názvu organizácie na Slovenské centrum dizajnu prišlo v roku 1995).
Odborná porota rozhodovala v decembri 2010 v zložení: predseda – Palo Bálik, Mária Rišková, Katarína Hubová, Pavel Choma a Justyna Kucharczyk z Poľska.
Za víťazný vybrala porota návrh autora Emila Drličiaka. Autor charaterizuje svoj návrh ako „komunikačný adaptabilný systém. Logo SCD je logom a systémom v jednom. Svojou priamosťou je kontrapunktom k súčasnému vizuálnemu verejnému prostrediu. Otvorený (pootvorený ) systém umožňuje aktualizáciu informatívnu a vizuálnu... Nepreťažená vizualita loga umožňuje vhodné premostenie rozličných estetík.“


Účastníci súťaže Nové logo SCD:
Ján Šicko
Študoval grafický dizajn na VŠVU v Bratislave u prof. Ľubomíra Longauera. Od roku 2005 pôsobí ako asistent v ateliéri Pavla Chomu na Katedre vizuálnej komunikácie. Je spoluzakladateľom klubu Spojka a multimediálneho zoskupenia Signall, ktoré sa venuje skúmaniu audiovizuálnych prienikov. Vo svojich multimediálnych projektoch vytvára autorské počítačové programy, ktorých výstupom je obraz generovaný v reálnom čase pre divadelné, tanečné alebo hudobné predstavenia. Je držiteľom Národnej ceny za dizajn 2003 za interaktívnu projekciu k divadelnému predstaveniu Pokusy o její život.

Emil Drličiak
Grafický dizajnér, výtvarný umelec, scénograf. Absolvoval VŠVU v Bratislave u prof. Ľubomíra Longauera. V rokoch 1999 – 2001 pedagogicky viedol ateliér na Katedre grafického dizajnu VŠVU. Je spoluzakladateľom divadla Phenomenontheatre (2001) a autorom písma Hexagon. Zúčastnil sa na viacerých domácich a zahraničných výstavách, festivaloch, workshopoch, sympóziách. Na prestížnom medzinárodnom Bienále priemyselného dizajnu BIO 2010 v slovinskej Ľubľane získal zlatú medailu za logomapu a premiérové plagáty pre Mestské divadlo Žilina. Venuje sa aj grafickej úprave kníh, časopisov, tvorbe plagátov. Je autorom viacerých známych logotypov, napríklad Cena Oskára Čepána, Ústav pamäti národa, Mesto Trenčín, Reactive lab, Across atď.

Komplot
Reklamná agentúra Komplot Creative Advertising realizuje od roku 2000 pre svojich klientov komplexné služby v oblasti marketingovej a korporátnej komunikácie. Výsledky jej práce boli ohodnotené viacerými prestížnymi oceneniami (Bronzový klinec 2007, Grand Prix Zlatý klinec 2002, dvakrát Strieborný klinec 2002, Zlatý klinec v kategórii kampaň 2001). Grafický dizajnér Peter Hajdin je jedným zo zakladateľov agentúry. Je absolventom ateliéru prof. Ľ. Longauera na VŠVU. Venuje sa aj hudbe a pre vlastné koncerty si navrhol vtipné parodické plagáty. Súťažné logo je prezentované ako agentúrna práca, na ktorej sa podieľali Peter Hajdin a  Marek Chmiel.

Studio 001
Studio 001 je grafické štúdio, ktoré sa zameriava na grafické návrhy a kompletnú realizáciu internetových stránok, logotypov, korporátnu identitu tlačených materiálov, dizajn aplikácií (GUI) a Flash/CD-ROM prezentácií. Grafické štúdio Studio 001 založili Mgr. art. Daniel Blonski a Martin Viktor Lipták v roku 1997 najskôr ako voľné združenie dvoch grafických dizajnérov, roku 2004 ako s. r. o.
Martin Viktor Lipták a Mgr. art. Daniel Blonski získali niekoľko ocenení za grafické návrhy web stránok (hlavnú cenu v súťaži Národná cena za dizajn 2007 za web SND, 3. miesto v súťaži Najlepšie podnikové médium roku 2006 za web spoločnosti Eset a 1. miesto v súťaži Zlatý erb 2005 za web stránku hlavného mesta SR Bratislavy). Studio 001 je tiež autorom grafického návrhu publikácie Dizajn na Slovensku 1990 – 2005, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu. Súťažné logá navrhli Daniel Blonski a Marián Lukáč.

CD Creative Department
Spoločnosť CD Creative Department bola založená v roku 1996. Spoločnosť zamestnáva kvalitných grafických dizajnérov, zväčša absolventov VŠVU. Pri jej zrode stál Andrej Krátky. Po skončení štúdia v Prahe u Jana Solperu a po pobytoch v USA a Nemecku pôsobil krátko aj na Katedre grafického dizajnu VŠVU v Bratislave. Medzinárodné uznanie získal za písmo Bradlo.
Aj napriek tomu, že sa hlásia k citátu „Obchodné výsledky klienta sú pre nás dôležitejšie ako víťazstvá v kreatívnych súťažiach“, prijali pozvanie do súťaže. Logá navrhli Andrej Krátky, Eva Odrášková, Juraj Kusý a  Michael Mráz.
 
MUW Saatchi and Saatchi
Reklamná agentúra roka 2009 a 2010 na Slovensku, ktorá získala niekoľko domácich a zahraničných ocenení (Zlatý klinec 2003, 2005, 2006...). 
Logá do súťaže navrhol Rasťo Michalík. Je absolventom ateliéru prof. Ľ. Longauera na VŠVU. V roku 1993 absolvoval štipendijný pobyt v Paríži. Spolupracoval s divadlom GunaGU, pre ktoré vytvoril plagáty a ďalšie propagačné materiály.

Víťazné logo SCD - autor Emil Drličiak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazné logo SCD - autor Emil Drličiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazné logo SCD - autor Emil Drličiak