O krásnej knihe

O krásnej knihe

Ešte raz o knihe Henriety Moravčíkovej Friedrich Weinwurm, architekt.
Krásna kniha je fenomén. Knihu ako artefakt vnímame od čias vynálezu kníhtlače. Dnes, v období sofistikovanej priemyselnej výroby, však nie každý knižný produkt je dielom s pridanou umeleckou hodnotou.
V tohoročnej súťaži Najkrajšie knihy Slovenska bola právom ocenená kniha Henrieta Moravčíková: Friedrich Weinwurm, architekt. Autorkou grafického dizajnu je absolventka VŠVU v Bratislave Ľubica Segečová. Pritom takáto náročná dizajnérska práca vyžaduje okrem špecifických výtvarných schopností i veľa odborných, typografických poznatkov a predpokladá i dlhodobejšie praktické skúsenosti.

Na textových stranách sa nenachádzajú priestupky proti typografickým pravidlám a zákonitostiam, čo často nebýva bežné ani v renomovaných polygrafických podnikoch. Už určenie formátu knihy a grafické usporiadanie na dvojstranách naznačujú, že dizajnérka má knižné cítenie – že nič nie je stanovené náhodne. Publikácia Friedrich Weinwurm – architekt patrí do kategórie odbornej literatúry, kde textový i obrazový materiál je veľmi členitý, takže riešenie na jednej stránke nemusí vždy vyhovovať riešeniu na mieste inom, koncepcia návrhu musí byť prezieravá a flexibilná. Základom knižnej architekoniky je dvojstĺpcová sadzba dvojjazyčného textu, v ktorom sú zalamované obrázky budov a ich architektonické plány.