O súťažiach dobrý design, Cena za dizajn v SR a Národnej cene za dizajn

O súťažiach dobrý design, Cena za dizajn v SR a Národnej cene za dizajn

Súťaže o najlepší dizajn slovenských produktov organizuje SCD už od roku 1993. Článok je chronologickým popisom jednotlivých ročníkov s uvedením víťazov, ktorý zároveň dokumentuje vývoj štatútu súťaže od roku 1993 až po posledný ročník (2009).