O trienále po trienále

O trienále po trienále

V Galérii Jána Koniarka v Trnave sa od roku 1991 za pomoci spoluorganizátorov konalo  sedem ročníkov Trienále plagátu Trnava s medzinárodnou účasťou autorov. Projekt nezištne organizovali okrem Jozefa Dóku ml. najmä jeho generační súputníci, grafici Ľubomír Longauer, Pavel Choma, Dušan Junek a Vladimír Rostoka. Ôsmy ročník sa opäť sústredil na plagát. Bola zavedená kategória Junior (C) pre súťažiacich zo stredných škôl. Založili sme samostatný web a otvorili komunikáciu na sociálnych sieťach. Grand Prix – mimoriadnu cenu Jozefa Dóku ml., zakladateľa TPT získal Fín Piippo Kari za plagát  Where is my vote, Russia?, 1. cenu v kategórii A (profesionáli) Junek Dušan,  za plagát H. de Toulouse-Lautrec 1901-2011, hommage poster, 1. cenu v kategórii B (študenti vysokých škôl) Kang Jin z Kórey za plagát Tibet-China, a 1. cenu v kategórii C (študenti stredných škôl) Dominika Valentovičová zo  ŠÚV J. Vydru Bratislava (pedagóg Ľubica Sitáková) za plagát Papier znesie všetko. Cenu rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Golde Andreas & Thomas Kühnen z Nemecka, Cenu Icograda a Cenu primátora mesta Trnava Piotr Kossakowski a Antoni Kowalski z Poľska, Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Peter Štalmach zo Slovenska za Bardejovské potulky, Františkánsky kostol, Cenu Slovenského centra dizajnu Megi Zumstein a Claudio Barandun zo Švajčiarska a Cenu V4 Kalarus Roman z Poľska. Počas trienále sa odohralo viacero sprievodných podujatí.