Obchodná na Obchodnej 2015

Obchodná na Obchodnej 2015

Trvanie: 19. apríl 2016 - 29. apríl 2016
Vernisáž: 19. apríl 2016 (utorok), 18:00
Miesto: vestibul a aula Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, Bratislava, Slovensko

V novembri 2015 realizovali Ľubo a Monika Stacho projekt Obchodná na Obchodnej, ktorého súčasťou bola aj prezentácia 30 ročného časozberu výkladov na veľkoplošných obrazovkách umiestnených priamo v osemnástich výkladoch obchodov tejto ulice. Premietanie fotografií na obrazovkách in-situ v tom-ktorom výklade vychádzalo z úspešnej  knihy Obchodná 1984 – 2014, ktorá vyšla vo vydavateľstve O.K.O. koncom roka 2014. Na výstave sú prezentované fotografie autorskej dvojice zachytávajúce atmosféru projektu vo verejnom priestore. Súčasťou vernisáže bude uvedenie novej sumarizujúcej publikácie Obchodná na Obchodnej 2015, ktorá prostredníctvom fotografií a textov mapuje všetky časti projektu so štúdiami Jána Kraloviča, Aurela Hrabušického a s krátkymi postrehmi viacerých popredných osobností.

Autori projektu: Monika a Ľubo Stacho
Miesto: vestibul a aula Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19
Dátum: vernisáž utorok 19. apríla 2016 o 18.00 hod. vo vestibule FA STU /uvedie Ján Kralovič/
18.15 hod. uvedenie publikácie Obchodná na Obchodnej 2015 /dekanka FA STU doc. Ľubica Viteková a rektor VŠVU prof. Stanislav Stankoci/
18.30 premiéra sumárneho dokumentárneho videofilmu Marka Horbana a Ľuba Stacha o celom projekte /uvedie prof. Rudolf Sikora/.

Participujúce školy: Fakulta architektúry STU v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Kurátori výstavy: Ľubo a Monika Stacho, Marko Horban, Ján Kekeli
Architektonické a organizačné zabezpečenie výstavy za FA STU: Katarína Boháčová, Michal Brašeň, Paulína Ebringerová, Vladimír Hain, Tomáš Hanáček
Výstava potrvá do piatka 29. apríla 2016

Participujúci študenti na projekte:
FA STU: Tibor Antony, Katarína Bergerová, Daniela Majzlanová, Dominika Vrábelová,  Zuzana Waszczuková
VŠVU: Leontína Berková, Heloise Colrat, Alžbeta Frajková, Katarína Lazarová, Lea Kálazi, Anna Kopková, Ema Lančaričová, Kristína Močková, Viliam Ondo, Anita Oraveczová, Miroslav Straka, Viktor Šelesták, Soňa Zemanová,
ITF Slezská univerzita Opava: Vladimír Slivka

Viac v priloženej tlačovej správe