Od Benku po Shtoora

Vojtech Ruman

Rozhovor s Martinom Bajaníkom
Martin Bajaník študoval na VŠVU ateliér grafického dizajnu Ľubomíra Longauera. Venoval sa tvorbe akcidenčného písma pod vedením Andreja Krátkeho a Daniela Markoviča. Z iniciatívy Ľubomíra Longauera sa dostal k digitalizácii písiem Martina Benku. V roku 1999 dostal na Bienále knižného umenia v Martine cenu poroty za kolekciu autorských písiem. Od tretieho ročníka začal naplno pracovať v reklamných agentúrach. Najradšej sa venuje tvorbe corporate identity, ale pracoval aj v reklame. Otvoril si kaviareň Shtoor, kde riešil interiér a celkovú vizuálnu identitu.

 


Žiadne články