Od ľanu po plátno

Od ľanu po plátno

Trvanie: 25. november 2013 - 31. december 2013
Miesto: Horehronské múzeum,Nám. gen. M. R. Štefánika č. 13, Brezno, Slovensko

Autorská výstava Ľubomíry Žilkovej predstavujúca tradičné techniky sracovania rastlinného – ľanového vlákna a ich uplatnenie v súčasnej ľudovej výrobe. V rámci výstavy bude premietaný krátky etnografický film o spracovaní ľanu.
www.horehronskemuzeum.sk