Od oddelenia úžitkovej grafiky po Katedru vizuálnej komunikácie

Katarína Baraníková

Vo vývine a formovaní grafického dizajnu na Slovensku zohrala výrazný podiel VŠVU ako dlhodobo jediná škola zabezpečujúca vysokoškolské štúdium odborov voľného a úžitkového umenia na Slovensku. Postupné etablovanie disciplíny grafického dizajnu v rámci štruktúry školy podmieňovala kultúrna a školská politika, ako aj vedúce osobnosti a formujúce sa generačné skupiny. Z týchto aspektov je možné sledovať zásadné posuny a premeny v dejinách jej odborového vývinu až po súčasnú Katedru vizuálnej komunikácie. Pod jej charakter sa podpísalo viacero výrazných pedagogických osobností. Jozef Chovan, Ľubomír Longauer, Zoltán Salamon, Pavel Choma, Stanislav Stankoci, Emil Drličiak a ďalší...


Žiadne články