Odpad? To chce nápad!

Odpad? To chce nápad!

Trvanie: 6. marec 2014 - 24. máj 2014
Miesto: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovensko

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovala spolu s Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA v Bratislave, ZUŠ Kollárova vo Svätom Jure, Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a firmami OLO, a. s. a KULA projekt Odpad? To chce nápad! Námet, scenár a výtvarno-priestorové riešenie výstavy sú dielom Mgr. art. Lucie Marušicovej. Projekt sa uskutočnil vďaka programu Nadácie Orange Školy pre budúcnosť.

Viac na http://www.galerialm.sk/