Oficiálna tvár Československa. Poznámky k výstave Budování státu

Oficiálna tvár Československa. Poznámky k výstave Budování státu

Titul výstavy Budovanie štátu si organizátori vypožičali od renomovaného prvorepublikového novinára Fedinanda Peroutku. Zdôraznil skutočnosť, že kultúra a umenie sú na jednej strane prejavom či odrazom fungovania štátu, ale na druhej strane sú jeho dôležitou formujúcou súčasťou. Pedagógovia a doktorandi Katedry teórie a dejín umenia Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe s ďalšími spolupracovníkmi päť rokov spracúvali projekt „Umenie, architektúra a dizajn ako prostriedok štátnej reprezentácie“ dotovaný fondom českej Národnej agentúry kultúrnej identity (NAKI). Výstava s päťstostranovým katalógom (zo Slovenska doň prispeli Katarína Bajcurová, Matúš Dulla a Jana Oravcová) a konferenciou na tému „Čo bolo Československo?“ predstavovala po viacerých čiastkových publikačných a výstavných výstupoch jeho vyvrcholenie. Cieľom bolo „ukázať, ako sa moderné umenie, architektúra a dizajn v Československu v 20. storočí podieľali na procese integrácie moderného národa, aká úloha im pripadla pri budovaní samostatného československého štátu a aké spoločenské funkcie v jeho rámci mali napĺňať“. Komplikovaná osemdesiatročná história Československa napovedala mnohé o tom, ako sa vo všeobecnosti v 20. storočí vyvíjali vzťahy medzi umením a štátom, ako (nielen) oficiálne umenie reflektovalo kultúrne tradície aj aktuálne politické a sociálne procesy a aké stratégie štátna moc pri jeho využívaní, ale aj zneužívaní volila.