Omnia Vanitas v Belgicku – výzva na prihlášku do súťaže

Omnia Vanitas v Belgicku – výzva na prihlášku do súťaže

Uzávierka: 20. marec 2015 (piatok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Od 24. októbra 2015 do 10. januára 2016 sa v belgickom meste Mons v priestoroch bývalého bitúnku (Anciens Abattoirs) uskutoční výberová výstava nazvaná Omnia Vanitas (Všetko je pominuteľné), ktorá je sprievodným podujatím Európskej ceny za úžitkové umenie (European Prize for Applied Arts) a ktorú organizuje belgická frankofónna sekcia Svetovej rady remesiel (WCC-BF). Výstava má predstaviť rôzne podoby vnímania pojmu pominuteľnosť či márnosť, ktorý je odjakživa predmetom všemožných interpretácií a hodnotení či už vo filozofii, náboženstve, umení alebo estetike. Zúčastnení umelci – dizajnéri, fotografi, dizajnéri módy a pod. z európskych krajín – majú možnosť vyjadriť fenomén smrti vlastnými prostriedkami bez vopred stanovených limitov.
Prihlášky do súťaže musia byť vyhotovené v angličtine alebo francúzštine. Musia obsahovať profesionálny životopis (maximum 1 strana formátu A4) s kontaktnými údajmi autora (meno, adresa, telefón, e-mail, webstránka), 2 fotografie každého predmetu, ktorý chce umelec vystaviť (300dpi, .jpg formát, minimum 20 x 15cm) s kompletným popisom obrázku vo wordovom súbore a menom fotografa.

Prihlášku treba zaslať do WCC-BF výlučne cez portál http://www.wetransfer.com/ a adresovať ju: johanneschadron@wcc-bf.org. Po vyrozumení o akceptácii diel treba exponáty poslať na adresu: WCC-BF, Les Anciens Abattoirs, 17/02, B-7000 Mons (Belgium).
Organizátor vráti po skončení výstavy na vlastné náklady práce späť autorovi.


Uzávierka prihlášok: 20. 3. 2015.
Informácie: http://www.wcc-bf.org/
Ďalšie informácie: Johanne Schadron, project leader WCC-BF, johanneschadron@wcc-bf.org