Oné, autorská publikácia

Oné, autorská publikácia

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Pavol Bálik

Oné, autorská publikácia - obrázok

Uznanie v súťaži NCD 2009

Dizajn: Pavlína Morháčová

Škola: VŚVU Bratislava,

Pedagóg: Pavol Bálik

Kniha je komplexným autorským projektom výberom textom, obrazového materiálu aj grafickým spracovaním. Referuje o zvýšenej miere osobnej citlivosti autorky voči svetu a dianiu okolo nás. Selektívne a vo vzájomnej interakcii vyhodnocuje veci a udalosti autorkinho života, v ktorých sa kumulujú všeobecne platné postuláty o kvalite života.