Opäť diZAjn

Opäť diZAjn

Trvanie: 4. február 2015 - 25. apríl 2015
Miesto: Dizajn Štúdio ÚĽUV, Bratislava, Slovensko

Na výstave Opäť diZAjn sa prierezovo cez jednotlivé ročníky predstavujú dizajnérske práce študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, ktorí sa radi inšpirujú tradičným remeslom. Prezentujú využívanie rozmanitých materiálov, techník, úloh a tém v modernom dizajne. Cieľom výstavy je priblížiť, ako postupne žiaci napredujú, hoci sú ešte len na začiatku svojej cesty.

http://www.uluv.sk/