Ostatné štipendiá, vzdelávanie 2012

Ostatné štipendiá, vzdelávanie 2012

Seminár Sklářské svítání

Uzávierka prihlášok: 25. 5. 2012
Kontakt:
lseidlova@spcr.cz 
Múzeum skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou a Česká sklárska spoločnosť organizujú 30. 5. 2012 seminár venovaný súčasnosti a budúcnosti sklárskeho priemyslu. Diskusné podujatie sa uskutoční od 10.00 do 14.00 v priestoroch klubu Na Rampe, Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou.
Program:

  • Ako sa darilo sklárstvu a bižutérii v roku 2011 (Magda Purkrábková, Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR),
  • Perspektívy českého sklárskeho a bižutérneho priemyslu (Vlastimil Hotař, Katedra sklářských strojů a robotiky, Technická univerzita v Liberci),
  • Perspektívy skla a bižutérie z pohľadu profesijnej organizácie (Milan Kohout, Svaz výrobců skla a bižuterie),
  • Krízy a konjunktúry v sklárstve a bižutérii v 20. a 21. storočí (Petr Nový, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou),
  • Budúcnosť sklárskeho priemyslu v súvislostiach s odborným stredným školstvom (Martin Hlubuček, SUPŠ sklářská Železný Brod),
  • Vysoké školstvo a sklársky výskum v ČR (Aleš Helebrant, VŠCHT Praha),
  • Spolupráca spoločnosti Preciosa so strednými a vysokými školami (Alena Havlíčková, Preciosa, a. s.),
  • Nové možnosti a technológie v sklárstve – optické sklo (Jiří Kočárek, EcoGlass a. s.),
  • Uplatnenie skla v súčasnom svete dizajnu (Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové muzeum).

V rámci podujatia bude otvorená aj výstava Ingrid – víc než jen značka.
Prihlášky treba zaslať do 25. 5. 2012 na adresu: lseidlova@spcr.cz.

 

Seminár vizuálnej komunikácie Emzin

Informácie: www.icograda.com.
15. 5. – 16. 5. 2012 sa v Ľubľane uskutoční ďalší medzinárodný seminár grafického dizajnu organizovaný agilným členom ICOGRADA, slovinskou spoločnosťou Emzin.  Miestom konania je Mestské múzeum, Gosposka 15, Ljubljana, denne od 9.30 do 17.00. Prednášať sa bude po anglicky bez simultánneho tlmočenia, poplatok za účasť je 200 eur pre profesionálov a 50 eur pre študentov.
Prvý deň seminára bude venovaný Gordonovi Youngovi (UK, gordonyoung.net), jednému z najvýznamnejších britských grafických dizajnérov, a španielskemu vizuálnemu aktivistovi Gabrielovi Freemanovi (lsdspace.com, unmundofeliz2.blogspot.com). Gordon Young odprezentuje svoj typografický projekt The Comedy Carpet (2011), Gabriel Freeman bude hovoriť o pozícii provokatívneho pop dizajnéra kladúceho večné otázky a tvoriaceho „protestný“ dizajn.
Na druhý deň vystúpi francúzsky grafický dizajnér Alain Le Quernec (alainlequernec.fr) známy aj z trnavského trienále plagátu, a srbský grafický dizajnér a vizuálny umelec Slavimir Stojanović (slavimir.com). Alain Le Quernec sa bude zaoberať dvoma podobami komunikácie, ktoré nevyznávajú rovnaké hodnoty – komerčnou reklamou a politickým, sociálnym a kultúrnym plagátom.  Prednáška Slavimira Stojanovića dá nahliadnuť do vnútra svojho projektu  Futro – Premium Art Brand, v ktorom aplikuje grafické prvky na úžitkové predmety.
Registrácia: Emzin, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: emzin@guest.arnes.si.

 

Medzinárodná letná škola umenia ArtCamp 2012

             
Registrácia do: 15. 5. 2012.
Informácie a registračný formulár:
www.uud.zcu.cz/artcamp.
Ústav umenia a dizajnu Západočeskej univerzity v Plzni organizuje v čase od 9. 7. do 27. 7. 2012 ôsmy ročník medzinárodnej letnej školy umenia ArtCamp 2012 v Plzni v ateliéroch UUD  a v plenéri. Kurzy sú vhodné pre širokú verejnosť od začiatočníkov po pokročilých, ako aj pre súčasných a budúcich študentov umeleckých odborov.
Plzeň sa stane v roku 2015 Európskym hlavným mestom kultúry. Organizátori projektu už teraz pracujú na tom, aby bola letná škola ArtCamp 2015 grantovo začlenená do tohto prestížneho podujatia.
V priebehu troch júlových týždňov sa uskutoční spolu 24 výtvarných kurzov zameraných napr. na digitálnu fotografiu, komiks, figurálnu kresbu, ilustráciu, knižnú väzbu, fashion design, dizajn interiéru, grafický dizajn či tvorbu šperku. Záujemcovia o štúdium dizajnu obuvi budú môcť absolvovať prípravný kurz, v rámci moderných technológií sa uskutoční kurz digitálnej animácie, nových médií, multimediálnej performancie alebo participatívneho umenia. Novinkou je aj kurz architektúry a tvorba šperku pre pokročilých.
Z hosťujúcich umelcov budú zastúpení
šperkár prof. akad. arch. Karol Weisslechner z VŠVU v Bratislave,
Clear Lake z University of Houston (USA),
fotograf a spisovateľ Dion McInnis,
počítačová animátorka Anne Henryová
a dvaja pedagógovia z Miami University (USA) – Helen Armstrongová a Rod Northcutt vyučujúci participatívne umenie.
Z Akadémie výtvarných umení Vroclav, Poľsko príde vyučovať kurz tradičnej kresby prof. Pawel Frackiewicz.
Pre účastníkov letnej školy bude pripravený aj sprievodný program – vernisáže, kultúrne aktivity, výlety, prednášky a i.
Informácie o ArtCamp 2012 sa dajú nájsť na uvedenej webovej stránke alebo na facebooku, kde sa uskutoční aj súťaž o zľavy na kurzy i kurzy zdarma.
Kontakt: PhDr. Lenka Kodýtková,
lkody@uud.zcu.cz,  tel.: +420 723 089 832.