Output International Student Award 2014

Output International Student Award 2014

Trvanie: 15. apríl 2014
Miesto: Holandsko

Uzávierka prihlášky a odovzdanie podkladov: 15. 3. 2014.
Holandská nadácia :output foundation vyhlasuje medzinárodnú súťaž per študentov dizajnu a architektúry, ktorým poskytuje príležitosť vyniesť na svetlo nápady, nevyužité školské projekty a nerealizovaný dizajn, ktoré sa skrývajú v ich šuplíku.
Kategórie: grafický dizajn, architektúra, produktový dizajn, typografia, fotografia, ilustrácia, písmo, multimédiá, animácia a televízny dizajn, experience design.
Registračný poplatok je 30 eur. Prihlášky online.
Ceny: Grand Prix – štipendium vo výške 3 000 eur, najlepšie práce budú publikované v ročenke :output yearbook.

Detaily súťaže: http://www.open-output.org/about/award/call
Informácie: info@open-output.org.