P. O. S. materiály pre internetové kaviarne GLOBTELNET

P. O. S. materiály pre internetové kaviarne GLOBTELNET

Miesto: Klient: GLOBTELNET, a. s., Bratislava

P. O. S. materiály pre internetové kaviarne GLOBTELNET

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Martin BAJANÍK, WIKTOR/LEO BURNETT, s. r. o., Bratislava

Klient: GLOBTELNET, a. s., Bratislava