Parter Museum

Parter Museum

Trvanie: 25. júl 2014 - 31. august 2014
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava Parter Museum vo výkladoch galérie Slovenského centra dizajnu Satelit  je ukážkou toho,
čo novovznikajúce Slovenské múzeum dizajnu v súčasnosti vlastní. Zbierky, zväčša z darov, sa rozrastajú
a preto SCD potrebuje priestory depozitárov v Hurbanových kasárňach zrekonštruovať. To je dôvod,
pre ktorý sme sa rozhodli galériu Satelit na jeden mesiac  - august zatvoriť. Múzeum zatiaľ svoj výstavný priestor nemá, a preto chceme prostredníctvom inštalácie vo výkladoch upozorniť širokú verejnosť na zbierky, ktoré sú síce v depozitároch,  ale ukryté pred očami verejnosti.

Skôr ako vznikli tieto zbierky, dizajnér Tibor Uhrín zachytával históriu československého dizajnu ako náhodne objavené zátišia s predmetmi, ktoré boli u nás vyrábané, dokonca mali svojho autora  - dizajnéra
a upozorňoval na odchádzajúce hodnoty. Symbolické spojenie fotografií s vyhodenými vzácnymi dizajnérskymi predmetmi, ktoré sa v priebehu len niekoľkých rokov stali už zbierkovými predmetmi nášho múzea, je pre nás vyjadrením našich dlhoročných snáh zachrániť a uchovávať prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu našu dávnu aj nedávnu minulosť.

Aktuálna výstava je reinštaláciou rozsiahlejšej výstavy Starý začiatok – nový koniec..., ktorá sa konala v roku 2009 ešte v starých priestoroch Satelitu na Dobrovičovej ulici v Bratislave. Koncept výstavy vtedy pripravil Tibor Uhrín spolu so Zuzanou Labudovou a celý projekt, ktorý mal ľuďom priblížiť históriu československého dizajnu bol na pokračovanie publikovaný i v časopise Designum.Autor vystavených fotografií: Tibor Uhrín
Koncepcia: K. Hubová, M. Schmidt, M. Michlíková, H. Veličová
Organizátor: Satelit, Slovenské centrum dizajnu
Kontakt: Helena Veličová: +421 918 110247, satelit@scd.sk