Pavel Choma: Chomov náučný chodník

Pavel Choma: Chomov náučný chodník

Trvanie: 19. jún 2014 - 31. august 2014
Miesto: Oravská gáleria, Dolný Kubín, Slovensko

Pavel Choma je autorom desiatok zrealizovaných projektov v oblasti knižného a grafického dizajnu, priestorových riešení galerijných, muzeálnych expozícií, knižných veľtrhov a iných projektov, primárne určených pre široké spektrum spoločnosti doma a v zahraničí. Od roku 1997 pôsobí ako vedúci ateliéru
a od roku 2007 pôsobí ako vedúci katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave.

Viac www.oravskagaleria.sk