Pentawards - Worldwide Packaging Design Competition

Pentawards - Worldwide Packaging Design Competition

Uzávierka: 22. apríl 2016 (piatok), 23:55
Miesto: celosvetová súťaž

Súťaž Pentawards vznikla v roku 2007 a je považovaná za najprestížnejšiu celosvetovú súťaž výhradne venovanú obalovému diazjnu vo všetkých jeho formách. Je otvorená všetkým subjektom venujúcim sa marketingu, či tvorbe obalov v každej krajine sveta. Ich primárnou misiou je zvýšiť povedomie o tvorcoch a poslaní obalového dizajnu.

Kategórie: obalový dizajn vo všetkých formách
Info: http://www.pentawards.org/