Peter Szalay: Reštaurovať modernu. Dve polohy obnovy moderného architektonického dedictva

Peter Szalay: Reštaurovať modernu. Dve polohy obnovy moderného architektonického dedictva

Trvanie: 4. máj 2016
Miesto: Akadémia výtvarných umení v Prahe, U Akademie 4, aula – 3. posch., Praha, Česko

Neologická synagóga v Žiline je akousi slovenskou Vilou Tugendhat a to nielen preto, že obe diela projektovali „otcovia“ svetovej modernej architektúry. široko medializovaný proces obnovy ukázal našej spoločnosti, že je nutné reštaurovať i modernú architektúru. Paralely oboch diel sa však v praxi samotnej ich obnovy široko rozchádzajú. Prednáška tak bude zamyslením sa nad polohami praxe konzervovania a transformovania pamäti a architektúry, ktoré rovnako ako „voľná“ tvorba otvárajú diskusiu o poznávání architektúry, umenia a súčasnej spoločnosti.
 
Peter Szalay (*1982), teoretik a historik architektúry, absolvoval katedru Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a doktorské štúdium na Fakulte architektury Slovenské technické univerzity. Pracuje na Oddělení architektury, Ústavu stavebnictví a architektúry SAV v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje predovšetkým teórii a histórii modernej architektúry v stredoeurópskom regióne z pamiatkového i sociálneho a spoločenského hľadiska. Je spoluautorom niekoľkých vedeckých publikácií ako Moderná Bratislava (2014), Moderné a/alebo totalitné v architektúre Slovenska (2013), či Atlas sídlisk Bratislavy (2012). Je korešpondentom časopisu A10 a členom redakčnej rady časopisu ERA 21. Je členom medzinárodníej organizácie na výskum a ochranu modernej architektúry DOCOMOMO International.

Prednáška: Peter Szalay — Reštaurovať modernu. Dve polohy obnovy moderného architektonického dedictva.
Termín: 04. 05. 2016 o 18:00 hod.
Miesto: Akadémia výtvarných umení v Prahe, U Akademie 4, aula – 3. posch.
Info: http://vvp.avu.cz/
FB event: https://www.facebook.com/events/1733877693557490/

Organizuje Vedecko-výskumné pracovisko AVU v spolupráci s Katedrou teórie a dejín umenia AVU. Technická podpora - Digilab AVU, on-line stream vysiela Česká televízia.
Přednáška je dostupná online na stránke online streamov - www.ceskatelevize.cz/porady/extra či neskôr zo záznamov v iVysielaní: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000006-stredy-na-avu/dily/