PETRŽALKA – fotografická správa o stave sídliska

PETRŽALKA – fotografická správa o stave sídliska

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: doc. Pavel Choma

PETRŽALKA – fotografická správa o stave sídliska

Cena ministra školstva SR - kategória študentský komunikačný dizajn

Dizajn: Martin Mistrík

Škola: VŠVU Bratislava

Pedagóg: doc. Pavel Choma

Projekt pozostáva z 73 pohľadníc, rozdelených do 9 tematických okruhov, ktoré autor pomenoval: čas, grafika, hustota, most, nálada, ornament, pohyb, prečo?, suvenír. Súbor ípohľadníc je zamýšľaný ako suvenírový predmet, ktorý originálnym spôsobom predstavuje jednu z mestských častí Bratislavy. Autor sa okrem typických stavieb zameriava predovšetkým na detaily, ktoré sú v bežnom živote prehliadnuteľné.
Práca je v celkovom poňatí originálna, vtipná a nekonvenčná.