Písmo Klin

Písmo Klin

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava, stáž v ateliéri písma a typografie VŠUP Praha
Pedagóg: FrantišekŠtorm

Písmo klin - obrázok

Uznanie v súťaži NCD 2009

Dizajn: Karol Prudil

Škola: VŠVU Bratislava, stáž v ateliéri písma a typografie VŠUP Praha

Pedagóg: František Štorm

Ide o vyvážený, dobre čitateľný a pritom moderný font. Má groteskový základ s jemne kondenzovanými proporciami, zrezanými koncami priamych ťahov a postupne zužovanými krivkami. Font bol navrhnutý najmä pre aplikácie súvisiace s architektúrou. V súčasnosti s ajeho účel potvrdil v niektorých už realizovanývh projektoch.