Plasty v dizajne

Plasty v dizajne

Autor: Michaela Bujňáková-Podolanová
Vydalo: Technická univerzita v Košiciach
Počet strán: 160
ISBN: 978-80-553-1705-2

Kniha Plasty v dizajne je venovaná najmä dizajnérom a architektom, ale aj všetkým ostatným, ktorí s nimi pracujú alebo ktorých svet plastov zaujíma.
Kniha ponúka dôležité informácie o plastoch a taktiež prehľad v praxi najpoužívanejších typov. Približuje základných 54 polymérnych hmôt, ktoré delí do kategórií. Pri každom type polyméru je vždy uvedená jeho stručná charakteristika, ktorá ho najviac vystihuje, približná veľkoobchodná cena i obchodné názvy, pod ktorými sa na trhu predáva. Informuje o možnostiach spracovania, o formách a druhoch, v ktorých sa vyskytuje a aké sú jeho dopady na životné prostredie a zdravie človeka. Dôležitou súčasťou je opis praktického použitia daného typu polyméru, ktorý je podporený bohatou obrazovou prílohou a konkrétnymi príkladmi zo sveta dizajnu. Kniha obsahuje aj jedinečnú tabuľku prvej pomoci, slúžiacu na rýchle vyhľadanie vhodného typu polyméru pre Váš návrh.
Kniha využíva originálne symboly, ktoré uľahčujú orientáciu v základných vlastnostiach jednotlivých typov polymérov. Súčasťou knihy je aj praktická záložka. V ponuke je limitovaná edícia 30 kníh s jedinečnou plastovou obálkou!

Tiráž
Rozsah: 160 strán
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2014
Tlač: Copyvait s.r.o, Košice / copyvait.sk
Grafická úprava: Mgr. art. Samuel Čarnoký
Recenzenti: prof. akad. soch. Peter Paliatka, doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

Facebook: https://www.facebook.com/plastyvdizajne