Plzeň – Európske hlavné mesto kultúry 2015

Plzeň – Európske hlavné mesto kultúry 2015

Európske hlavné mesto kultúry Plzeň 2015 je projekt, ktorý je viac než festival, než prezentácia umelcov, než jednorazové oživenie mesta, než reklamný priestor pre sponzorov. Je to projekt, ktorý má potenciál zmeniť vnímanie Plzne, vnímanie úlohy kultúry, stať sa míľnikom vo vývoji mesta. EHMK Plzeň 2015 pozýva na viac ako 600 akcií – divadiel, koncertov, výstav, prezentácií vo verejnom priestore a umeleckých intervencií.
Projekt sa uskutoční na viacerých miestach západočeskej metropoly známej svojím industriálnym dedičstvom, z ktorých niektoré vzniknú pre jeho účely ad hoc (napr. Meeting Point, dočasná stavba na Náměstí Republiky), iné, ako napr. Kulturní dům Peklo, ktoré vzniklo ako komplex troch významných vzájomne na seba nadväzujúcich architektúr v Pobřežní ulici, budú aj v budúcnosti slúžiť kultúre v širokom zmysle slova.
Špeciálne dizajn dostane priestor v bývalom areáli Dopravného podniku mesta Plzne, dnes kreatívnom centre DEPO Cukrovarská, kde sa uskutočnia v roku 2015 výstavy špičkových dizajnérov Domus. Okrem toho bude DEPO miestom stretávania rôznorodých európskych kultúr v rámci série Departures, ale aj priestorom na každodennú prácu tvorivých ľudí, ktorí v ňom nájdu zázemie pre realizáciu svojich nápadov, projektov a snov.
Ďalším centrom kultúrneho diania v Plzni bude Papírna, priestor lákajúci už z diaľky päťdesiatmetrovým komínom bývalej výrobne papiera pri rieke Radbuza. Papírnu oživili pred 3 rokmi mladí ľudia z grafického a dizajnového štúdia Petrohrad a občianskeho združenia Pilsen Live. Konajú sa tu koncerty, divadlá, k dispozícii sú skúšobne hudobných a tanečných produkcií aj fotoateliér s rozmermi 220 m2 .
Informácie: info@plzen2015.cz, http://www.plzen2015.cz/.