Pocta príboru

Pocta príboru

Súťaž vypísalo Slovenské centrum dizajnu k päťdesiatinám príboru Brusel od Jána Čalovku.
Súťaž bola určená pre študentov vysokých a stredných škôl s výučbou dizajnu. Súťaž bola vypísaná v januári 2008 a zúčastnilo sa na nej 63 študentov z 9 stredných škôl s výučbou dizajnu a troch vysokých škôl.
Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií:
A – Príbor ako súčasť stolovania 
B - Voľné stvárnenie témy príbor.
Päť členná porota v zložení Ing. Štefan Janček – riaditeľ Berndorf Sandrik, Roman Ficek - dizajnér, Tono Bendis - dizajnér, Ľubica Pavlovičová – redaktorka časopisu Designum a Katarína Hubová - riaditeľka SCD, hodnotila osobitne práce stredoškolských študentov a zvlášť práce študentov vysokých škôl.
Porota udelila šesť cien a štyri pochvaly. Najvyššie ocenenie získal Ján Michalisko, študent bratislavskej VŠVU, ateliér Kov a šperk. Porota ocenila jeho nápad dekorovať príbor odtlačkami prstov, ktoré boli povýšené na výtvarný prvok a dávajú príboru osobný charakter. Spojenie funkčného a estetického hľadiska dáva dobré možnosti využiť návrh pre sériovú výrobu. Cenou pre tento najlepší návrh bola realizácia prototypu príboru vo firme Berndorf Sandrik v Hodruši-Hámroch za účasti autora, ktorá prebehla koncom roka 2008.
V kategórii A získala prvé miesto Barbora Hainzová, druhé miesto Jozef Turlík, tretie miesto Anita Pružincová a Ján Teťák a pochvalu Jana Janotková.
V kategórii B získala prvé miesto Lucia Bartková, druhé miesto Zuzana Remšíková, tretie miesto Andrea Ďurianová a pochvalu Antal Jerábek, Andrej Líška a Štefan Herceg.

Slovenské centrum dizajnu následne pripravilo výstavu Pocta príboru, ktorá predstavila výsledky dizajnérskej súťaže.
Príbor Brusel navrhol v roku 1958 dizajnér Ján Čalovka vo fabrike Sandrik, Hodruša-Hámre, a je to jediný slovenský výrobok, ktorý sa vyrába nepretržite už 50 rokov. 
Súťaž bola vyhlásená na pripomenutie si tohto unikátu a ocenenie autora dizajnu Jána Čalovku. SCD spolupracovalo pri organizovaní súťaže s firmou Berndorf Sandrik, nástupcom pôvodného výrobcu Sandrik a Súkromnou strednou umeleckou školou v Hodruši-Hámroch, ktorá sa hlási k tradícii niekdajšieho Sandriku a zručnosti jeho majstrov s pracovaní kovov.