Pokus o rehabilitáciu. O knihe Vyzliekanie z kroja

Pokus o rehabilitáciu. O knihe Vyzliekanie z kroja

Ľubomír Longauer vydal druhý diel cyklu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 pod názvom Vyzliekanie z kroja. Predstavil v ňom vplyv avantgardných smerov na slovenský grafický dizajn medzi dvomi svetovými vojnami, novú typografiu a predovšetkým autorov okruhu Školy umeleckých remesiel. Opäť sa sústredil na komplexnú prezentáciu tvorby jednotlivých osobností v oblasti úžitkovej grafiky, no nevyhýbal sa ani problematickým témam vzťahu politiky a výtvarnej kultúry, keďže viacerí predstavitelia avantgardy boli súčasne sympatizantmi komunistickej revolúcie. Rozhovor o novej publikácii s autorom pripravila Mária Rišková.