POKUSY O JEJÍ ŽIVOT, interaktívna dataprojekcia

POKUSY O JEJÍ ŽIVOT, interaktívna dataprojekcia

Miesto: Klient: Divadlo M. U. T., Praha, ČR

POKUSY O JEJÍ ŽIVOT, interaktívna dataprojekcia

Národná cena za dizajn 2003

Dizajn: Ján Šicko, jr.

Klient: Divadlo M. U. T., Praha, ČR

Interaktívny grafický program vyvinutý s cieľom generovať vizuálnu dataprojekciu v reálnom čase vyžaduje  súčinnosť operátora, ktorý aktívne vstupuje do divadelného predstavenia. Dataprojekcia svojou interaktivitou vytvára neustále sa meniacu kulisu, ktorá poskytuje divákovi jedinečné a nikdy sa neopakujúce obrazy, výsledkom čoho je originalita každého predstavenia.
Vizuálne grafické spracovanie projektu je na vysokej úrovni a predstavuje presah grafického dizajnu do inej oblasti vizuálnej komunikácie.