POPAI Day 2013

POPAI Day 2013

Miesto: Praha, Česko

21. novembra 2013 sa v Kongresovom centre U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1 (vchod z ulice Na Florenci 29) uskutoční podujatie POPAI Day 2013, ktoré organizuje POPAI Central Europe so sídlom v Prahe. Súčasťou akcie je medzinárodná konferencia POPAI Forum 2013 na tému Best of in-store marketing  2013, súťažná expozícia POPAI AWARDS 2013 a súťažná expozícia POPAI STUDENT AWARD (uzávierka tohtoročnej súťaže bola 31. 10. 2013, výzvu sme uverejnili na našej webovej stránkev sekcii Súťaže SR a svet ). Súťažné expozície POPAI AWARDS a POPAI STUDENT AWARD budú 21. 11. 2013 sprístupnené odbornej verejnosti zdarma. 
Viac informácií: www.popai.cz.