POPAI Student Award 2012

POPAI Student Award 2012

Trvanie: 2. október 2011 - 30. august 2012
Miesto: Praha, Česko

POPAI Student Award 2012

Uzávierka: 30. 8. 2012.
Informácie: www.popai.cz.
V rámci projektu asociácie POPAI CENTRAL EUROPE sa v týchto dňoch pripravuje už 6. ročník medzinárodnej súťaže, v ktorej študenti vysokých a stredných škôl v Čechách aj na Slovensku so špecializáciou na marketingovú komunikáciu súťažia o najlepší dizajn POP materiálov (reklamných prostriedkov na mieste predaja) podľa zadaných briefov od konkrétnych zadávateľov – partnerov súťaže. Celý projekt je koncipovaný tak, aby poskytol účastníkom súťaže čo najviac nových informácií z oblasti marketingovej komunikácie v miestach predaja. Organizátor súťaže, pražská stredoeurópska pobočka svetovej asociácie POPAI (POPAI CE), organizuje v priebehu projektu stretnutie študentov so zadávateľmi reklamy i výrobcami POP materiálov. V súčasnosti organizátori súťaže rokujú s významnými výrobcami značkových produktov s cieľom spresniť súťažné zadania, ktoré budú uverejnené koncom januára 2012.  
Katalóg s vybranými návrhmi študentov z minulého ročníka súťaže nájdete na  http://www.popai.cz/4-122/Vysledky-souteze.aspx. K partnerom minulých ročníkov súťaže patrili napr. Energizer, Mars, Johnson & Johnson, Budějovický Budvar,  Coca-Cola HBC Česká republika, EUROPASTA, Soare sekt a ďalší. Víťazi jednotlivých kategórií získavaju aj finančnú odmenu. Vyvrcholením súťaže je slávnostné vyhlásenie jej výsledkov v rámci gala večera medzinárodnej odborovej súťaže POPAI AWARDS v Prahe.