Porcelán a obsah

Porcelán a obsah

Trvanie: 17. jún 2013 - 1. august 2013
Miesto: Galéria Nova, Bratislava , Bratislava, Slovensko

Termín: 17. 6. – 1. 8. 2013.
Martin Bu pracuje na rôznych projektoch od produktového dizajnu a návrhov do interiérov (svietidla, interiérové objekty) až po voľnú tvorbu. Výstava Porcelán a obsah nadväzuje na inú, realizovanú v roku 2012 v Max Klinger Galérii v Bratislave. Svoje objekty často dáva do vzťahu medzi formou a obsahom, venuje sa recyklácii s odkazom na tradičné zaužívané materiály a tvary, ktoré posúva do nových sociálnych, kultúrnych a kompozičných významov.
Viac na http://www.galeria-nova.sk/