Poster Design Competition

Poster Design Competition

Uzávierka: 30. november 2014 (nedeľa), 23:55
Miesto: medzinárodná

V rámci medzinárodného podujatia Typoday 2015, ktoré sa uskutoční v indickom Bombaji v dňoch 7. – 9. 3. 2015, vypisujú jeho organizátori – Industrial Design Centre (IDC), Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay) a India Design Association (InDeAs) medzinárodnú súťaž grafických dizajnérov na plagát na tému Typografia a príroda. Súťažné práce majú vyjadriť jedným alebo dvoma slovami fenomén prírody, a to s použitím typografie v rodnom jazyku dizajnéra. Pojem príroda môže byť zobrazený ako vyjadrenie či zobrazenie výrazu, alebo ako prejav subjektívneho vnímania prírody dizajnérom. Techniky grafického dizajnu, ktoré použije súťažiaci dizajnér, nie sú vopred určené – môže ísť o kaligrafiu, digitálne fontové písmo či kombináciu týchto technik.
Súťaže sa môžu zúčastniť dizajnéri-profesionáli aj študenti dizajnu bez limitov veku a národnosti. 25 najlepších prác, ktoré vyberie porota, bude vystavených počas Typoday 2015 na sprievodnej výstave podujatia. Dvom víťazom organizátori umožnia bezplatnú účasť na typografickom seminári a workshope, ktorý je súčasťou podujatia.

Informácie: typographyday@gmail.com 
Informácie: http://www.typoday.in