Potvrdenie kvality

Potvrdenie kvality

Medzinárodný festival Junior Design Fest zameraný na stredné umlecké školy,  prebiehal v troch galériách v centre Bratislavy: v galérii Umelka v Umeleckej besede, vo výstavnom bode Satelit v rodiacom sa Slovenskom múzeu dizajnu v Hurbanových kasárňach a v Dizajnštúdiu ÚĽUV na Dobrovičovej ulici. Oproti jedenástim umeleckým stredným školám v prvom ročníku sa tentoraz predstavilo štrnásť škôl. Hlavnú cenu Grand Prix si odniesla študentka Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Lívia Niedelová za konferenčný stolík kombinujúci kameň, sklo a oceľ. Jednoznačné bolo rozhodnutie poroty pri udelení Ceny ministra školstva SR kolekcii ŠÚV Josefa Vydru, zjavne išlo o najvyrovnanejší súbor reprezentovaný kvalitnými prácami vo všetkých odboroch priestorovej i plošnej dizajnérskej tvorby. Tromi z jedenástich čestných uznaní boli v jeho rámci ocenené aj vybrané individuálne výkony Ernesta Marka, Eduarda Raždíka a Dominiky Želiarovej.