Poznáme víťaza vizuálnej koncepcie TPT 2015

Poznáme víťaza vizuálnej koncepcie TPT 2015

Dňa 7. mája 2014 odborná porota v priestoroch galérie GJK v Trnave hodnotila 30 návrhov od 25 autorov a tímov zo Slovenska a Českej republiky. Porota ocenila úroveň veľkej väčšiny prác. Pri svojom rozhodovaní prihliadala na ideu a prevedenie vizuálu, čitateľnosť, funkčnosť a praktickosť a jeho vzťah k radu doterajších riešení. Po odbornej diskusii porota vybrala návrh Mgr. art. Matúša Lelovského. Poradie ostatných prác nebolo určené.
viac na http://tpt.sk/

ikonka PDF tlačová správa - víťaz vizuálnej koncepcie TPT 2015

 

členovia odbornej poroty v priebehu hodnotenia  súťaže vizuálnej koncepcie TPT 2015
členovia odbornej poroty v priebehu hodnotenia

odborná porota pri víťaznom návrhu súťaže vizuálnej koncepcie TPT 2015
odborná porota pri víťaznom návrhu súťaže vizuálnej koncepcie TPT 2015