Pozývame Vás na Vašu ulicu!

Pozývame Vás na Vašu ulicu!

Miesto: Heydukova ul., Bratislava, Slovensko

17. októbra od 10.00 do 19.00 hod. sa konal experiment Slovenského centra dizajnu - v rámci medzinátodného projektu IDeALL - experiment -aké by to bolo, keby na ulici bolo menej prekážok a obmedzení a viac priestoru pre ľudí, keby ulice boli nielen pre autá, ale aj pre peších, cyklistov, rodinu s kočíkom, ľudí s obmedzením pohybu. Chceme podporiť alternatívne prostriedky transportu cez mesto — bicykel, skateboard, kolobežka, korčule… Príďte nám ukázať, aká je Vaša predstava o ulici, ktorá je príjemná pre život, prechod i krátke zastavenie sa. Ako si predstavujete Ulicu pre všetkých?

Pre experiment sme vybrali Heydukovu ulicu, ako alternatívu k frekventovanej Obchodnej ulici. Aktivitami na ulici sme spojili  spojiť dva kultúrne body — Satelit, výstavný priestor SCD v Hurbanových kasárňach a Starú tržnicu.

Video UPV- mp4 (You Tube)

Táto ulica bola počas jedného dňa vyhradená pre cyklotrasu na bezbariérový prejazd z Kollárovho námestia cez Heydukovu ulicu po námestie SNP. Na trase boli umiestnené stojany na bicykle a iné prvky pre spríjemnenie a oživenie ulice, napríklad lavičky.

Pre tento experiment pre časť ulice, na strane synagógy, platil dočasný zákaz parkovania. Našim zámerom nebolo obmedziť užívateľov ulice, ale ukázať, ako by mesto a jeho ulice mohli byť priestorom pre všetkých. Ak máte akékoľvek otázky a nápady, kontaktujte nás na e-mail ulicaprevsetkych@sdc.sk.

 ikonka PDF  program

ikonka PDF  workshop dizajn kresby

 

PROGRAM

10:30 – 11:00
Satelit, Hurbanove kasárne
Kollárovo námestie 10, oficiálne otvorenie akcie,
Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu
Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislavy
Mgr. Zuzana Stanová, vedúca kancelárie starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Richard Likavčan, obchodný riaditeľ DEMA
Ing. Ján Takáč, konateľ mmcité, Slovensko
Mgr. Tomáš Peciar, Cyklokoalícia

11:00 – 19:00
Satelit, Hurbanove kasárne

11:00 otvorenie aktivity „interaktívny stôl“ a tvorivé dielne pre deti
Aké atribúty by mala mať ideálna ulica? V Satelite na vás čaká interaktívny stôl s modelom ulice a rôznymi prvkami, ktoré Vám umožnia vytvoriť Váš návrh. Projekt je realizovaný študentmi z VŠVU v rámci priestoru MediaLab*.
Pre deti je pripravený priestor na vyfarbenie makety bicykla na papieri a môžu si tiež skúsiť navrhnúť svoju ulicu.

11:30 – 11:45
Satelit – Heydukova – Nám. SNP –  skúšobná jazda trasy na bicykloch

Máte možnosť požičať si bicykel na prejazd trasy. K dispozícii sú mestské bicykle značky DEMA – Madeline pre dospelých a detské bicykle.

12:00
Nám. SNP / pred Starou tržnicou
Otvorenie aktivít / Prezentácia značky DEMA.
Sledujte, ako sa mení biely rám bicykla v podaní Martina SHOOTY Šútovca, grafického dizajnéra Emila Drličiaka a ilustrátorky Daniely Olejníkovej a v cyklodielni sa poraďte so špecialistami z Cyklokoalície ako bezpečne a efektívne jazdiť v Bratislave.

Súťaže
15:30 – 16:00

Súťaž o najrýchlejší prejazd trasy bicyklom pre deti do 12 rokov. Výsledky súťaže vyhlásime a výhercov odmeníme o 16:00 na Nám SNP.
17:00 – 17:30
Súťaž o najbezpečnejší prejazd trasou – zamerané na alternatívne prostriedky, bicykel, skateboard, vozík, mix. Výsledky súťaže vyhlásime a výhercov odmeníme o 17:30 na Nám SNP.
16:30 – 18:30
V priestoroch Starej tržnice bude prebiehať workshop – príprava výzdoby na Dobrý trh.
https://www.facebook.com/events/404963232938032/?fref=ts
14:00 – 18:00
Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10
Ateliér transport dizajnu na VŠVU pripravilo workshop pre všetkých záujemcov o automobilovú dizajnérsku kresbu. Ukážu Vám základné princípy navrhovania a realizovania ideí. Zároveň si môžte odkonzultovať svoje vlastné práce s odborníkmi.
http://www.sdc.sk/?aktualne-vystavy&sprava=transport-sk
17:00 – 19:00
Židovské komunitné múzeum pre Vás otvorí svoje brány, a máte možnosť pozrieť si stálu expozíciu.
Synagóga, Heydukova 11-13
http://www.synagogue.sk/sk/zidovske_komunitne_muzeum
11:00 – 19:00
Bistro The Peach Vás privíta so špeciálnou ponukou pre návštevníkov Ulice pre všetkých.
Heydukova 21
https://www.facebook.com/pages/Bistro-The-Peach/395022807240556
13:00 – 18:00
Galéria CIT
Vznikla v roku 2006 a je súkromnou galériou, ktorá sa nachádza v centre Bratislavy na Heydukovej ulici 15, vedľa synagógy. Dáva priestor profesionálnym výtvarníkom na prezentáciu a predaj ich diel formou autorských výstav.
http://www.galeriacit.sk/info
Po celej trase si budete môcť pozrieť a vyskúšať krásny mestský mobiliár od mmcité – posedieť si na lavičkách či využiť stojany na bicykle.
Na križovatke Heydukova - Hollého si môžte pozrieť výstavku bariérových absurdít produkcie tímu go-ok.
Akcia sa koná pod záštitou starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Tatiany Rosovej a hlavnej architektky mesta Bratislavy, Ingrid Konrad.

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
sme príspevková organizácia, pôsobiaca v rezorte Ministerstva kultúry SR od r.1991. 
Naše zameranie - získavanie, uchovávanie a šírenie informácií o dizajne ako trvalá informačná podpora rozvoja dizajnu v Slovenskej republike.
Venujeme sa propagácii dizajnu, publikačnej a výstavnej činnosti hlavne vo výstavnom a informačnom bode SCD SATELIT, ale aj na veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre – Fórum dizajnu, vzdelávacím aktivitám, organizovaniu súťaží dizajnu predovšetkým Národnej ceny za dizajn.
Vydávame jedinú špecializovanú revue o dizajne v SR – časopis Designum.
Spolupracujeme s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíjame trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami v SR vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.
Poskytujeme informácie o aktívnych dizajnéroch v SR, v oblasti priemyselného dizajnu a grafického dizajnu a služby špecializovanej knižnice pre odbornú verejnosť.
http://www.sdc.sk/

DEMA Senica
DEMA Senica, a.s., je výrobno-obchodná spoločnosť so zameraním na vývoj, výrobu a predaj športového sortimentu pre deti aj dospelých. Hlavnou činnosťou spoločnosti je produkcia a predaj bicyklov a príslušenstva pre bicykle. Veľká časť produkcie nachádza svoje miesto aj na zahraničných trhoch, akými sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovinsko, Cyprus a ďalšie. Spoločnosť podporuje športové a kultúrne podujatia, pričom špeciálnu pozornosť venuje najmä rozvoju cyklistiky.
http://www.dema-bicycles.com/
https://www.facebook.com/DEMABicycles?fref=ts

Cyklokoalícia
je občianske združenie podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave. Cyklokoalícia tiež monitoruje a pripomienkuje stav verejných priestorov, aby boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších.
http://www.cyklokoalicia.sk/

mmcité
Výrobca mestského mobiliáru a dizajnérske štúdio mmcité v roku 1994 založili v Zlíne niekdajší spolužiaci z vysokej školy David Karásek a Radek Hegmon. Lavičky, odpadové koše, stojany na bicykle, predajné stánky, reklamné plochy či zastávky – to všetko patrí k produkcii mmcité, ktorá na českom trhu udáva smer. Spoločnosť je schopná vyvinúť mestský mobiliár aj na svetovej úrovni, čoho dôkazom je aj prestížne ocenenie Good Design a Red Dot za  stojan na bicykle s názvom Meandre.
http://www.mmcite.com/en/products

MediaLab*
je špecializovaný priestor v rámci Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vytvára technologické, teoretické a ľudské zázemie pre štúdium dôležitých fenoménov ako čas, interaktivita, multimediálnosť vo (vizuálnej) komunikácii.  MediaLab* vznikol z priamej iniciatívy dizajnéra a pedagóga katedry Jána Šicka, ktorý v roku 2005 začal realizovať so študentami workshopy a prezentácie zamerané na VJing a animáciu. MediaLab* sa zaoberá praktickými otázkami práce s technológiami, ale diskutuje aj o širších súvislostiach multimediálnej kultúry.
http://www.medialab.sk/?page_id=309

CEDA

Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA (Centre of Design for All) bolo založené v júni 2007 na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Vedúcou centra je Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.
Poslaním centra je profesionálna podpora tvorby a realizácie bezbariérového prostredia metódou univerzálneho navrhovania (Universal Design, Design for All) tak, aby prostredie, produkty, informácie a služby boli prístupné a užívateľné pre široké spektrum ľudí bez rozdielu ich fyzických, zmyslových a mentálnych daností a schopností. Hlavné činnosti centra sú nasmerované na výskumnú, vzdelávaciu, legislatívnu a normotvornú činnosť v oblasti univerzálneho navrhovania.
http://www.fa.stuba.sk/sk/pracoviska/ceda-vyskumne-a-skoliace-centrum-bezbarieroveho-navrhovania.html?page_id=974

Synagóga Bratislava

Synagóga bola postavená v rokoch 1923 – 1926 podľa projektov architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. V uličnom fronte sa prezentuje monumentálnym stĺporadím pozostávajúcim zo siedmich pilierov. V interiéri sa snúbi novátorská železobetónová konštrukcia a dobové kubistické detaily s historizujúcimi prvkami. Architektonické riešenie synagógy rešpektuje požiadavky ortodoxného judaizmu, má však aj moderné prvky. Synagóga dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. V priestoroch ženskej galérie je od roku 2012 inštalovaná stála expozícia Židovského komunitného múzea, ktorá je v letnom období sprístupnená pre verejnosť. Múzeum je nositeľom výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2012.
http://www.synagogue.sk/sk/zidovske_komunitne_muzeum

go-ok
Monitoring prístupnosti (go-ok) je celosvetovo originálnym projektom o bezbariérovosti. Tím ľudí, pozostávajúci z radov: hendikepovaní, architekti, produktoví špecialisti v oblasti debarierizácie, dobrovoľníci, monitorujúci a programátori, tvoria online wiki mapu pre ľudí so špecifickými potrebami (hendikepovaní, seniori, rodičia s deťmi, ...). Snažia sa upozorniť verejnosť na bariérovosť v bežnom živote a chcú ju zapájať do otvoreného verejného monitorovania bezbariérovosti cez mobilnú aplikáciu.
http://www.go-ok.eu/sk

IDeALL – Integrating Design for All in Living Labs
Integrácia dizajnu pre všetkých v inkubátoroch, Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy zamerané na užívateľa
Projekt podporený v programe Európskej komisie Konkurencieschopnosť a inovácie, iniciatíva Inovácie v oblasti európskeho dizajnu (riadi Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel).
Originálnosť projektu spočíva v tom, že spája dve na užívateľa zamerané komunity – živé laboratóriá, inkubátory (tzv. Living Labs) a profesionálov v oblasti dizajn pre všetkých (Design for All) – v snahe podporiť tieto komunity v budovaní svojej verejnej politiky a zvýšiť konkurencieschopnosť firiem.

Partneri projektu:
centrá dizajnu a organizácie: Cité du Design, Design for All Foundation, Design Innovation Centre Lotyšsko,  Slovenské centrum dizajnu
Living Labs: Cité du Design, Citilab, E-Care, Laurea
európske siete: EnoLL – European Network of Living Labs, ESoCE-NET – European Society of Concurrent Enterprising Network
univerzity: Laurea University of Applied Sciences, University of Lapland
inovačná agentúra: ARDI (Rhône-Alpes)

http://www.ami-communities.eu/wiki/IDeALL

Ulica pre všetkých je na Facebooku.

Ak sa chcete spojiť s používateľom Ulica pre všetkých, zaregistrujte sa ešte dnes na Facebooku.