Pramenitá voda Rajec - Kompletná identita produktu

Pramenitá voda Rajec - Kompletná identita produktu

Miesto: Klient: KOFOLA, a. s., Krnov, CR

Pramenitá voda Rajec

Uznanie v súťaži NCD 2005

Dizajn: Martin Turzík, Tomáš Nagy, Fluidum Design Studio

Klient: KOFOLA, a. s., Krnov, CR

V zadaní sa riešil obal, logo a etikety. Dizajn rešpektuje produkt, berie do úvahy užívateľa a súčasné trendy grafického obalového dizajnu. Dobrý dizajn tohto produktu masovo ovplyvňuje spotrebiteľské kritéria kvality.