Prázdniny s remeslom v Banskej Bystrici

Prázdniny s remeslom v Banskej Bystrici

Miesto: Banská Bystrica, Slovensko

RCR Banská Bystrica ponúka pre deti a mládež (9 - 15 rokov) prázdninové kurzy tradičných remeselných techník v dielňach na Dolnej ulici 14 v Banskej Bystrici. Deti majú možnosť stráviť čas v každej z piatich remeselníckych dielní a vyskúšať si techniky ručného zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok až piatok denne v čase od 8.00 – 15.30 hod. Kapacita každej dielne je šesť detí. Pre účastníkov sú zabezpečené obedy.

Deti si v každej z uvedených dielní zhotovia výrobky, ktoré si ponechajú. Budú pracovať v zásterkách. Nemusia mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s podobnou činnosťou. Výber techník je prispôsobený ich veku. Celoročná prevádzka Školy remesiel ÚĽUV im umožní ďalej sa venovať záujmovej krúžkovej činnosti.
Po absolvovaní plného programu - udelenie titulu Tovariš ľudovej umeleckej výroby.

Program v dielňach:
Hrnčiarska dielňa
Práca s hlinou: modelovanie, točenie na hrnčiarskom kruhu.
Rozprávanie o hrnčiarskom remesle.

Košikárska dielňa
Práca s kukuričným šúpolím alebo slamou: zhotovovanie šúpoľových bábik a zvieratiek alebo ozdôb zo slamy.
Rozprávanie o prírodných materiáloch a výrobkoch.

Drotárska dielňa
Práca s drôtom: základné techniky pletenia a opletania hlinených nádob, zhotovenie drobných dekoratívnych predmetov z drôtu.
Rozprávanie o drotárskom remesle.

Rezbárska dielňa
Práca s rôznymi nástrojmi na opracovanie dreva. Zhotovenie drobného predmetu, hračky z dreva. Poznávanie jednotlivých drevín.

Tkáčska dielňa
Tkanie na krosnách: utkanie handričkového koberčeka.Textilné techniky: tkanie na doštičke, základy paličkovania, technika viazania strapcov a uzlov, batikovanie, práca s vlnou - plstenie.

Maľba na sklo
Postup a technológia maľby na sklo, práca s farbami a štetcom, tvorba vlastných obrázkov.
Zmena programu vyhradená.

Prázdniny s remeslom v Banskej Bystrici
Info: http://www.uluv.sk/sk/web/skola-remesiel-uluv/prazdniny-s-remeslom/program-v-dielnach/

Dolná 14, P. O. Box 293
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/412 57 03
e-mail: bbystrica@uluv.sk
Vybavuje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, kunikova@uluv.sk.
Zodpovedný pracovník: Mgr. Katarína Chruščová, +421 905 732 478