Predĺžená uzávierka Carton Award 2012

Predĺžená uzávierka Carton Award 2012

Trvanie: 15. apríl 2012 - 15. jún 2012
Miesto: Zürich, Švajčiarsko

Predĺžená uzávierka 15. 6. 2012.
Informácie: mcewen@procarton.com, www.procartonecmaaward.com.
 
Šestnásty ročník medzinárodnej súťaže obalového dizajnu, ktorý organizuje nadnárodná firma Pro Carton so sídlom vo švajčiarskom Zürichu v spolupráci s Asociáciou európskych výrobcov kartónu (European Carton Makers Association, ECMA).
Súťažné projekty musia byť vyrobené pre trh v rokoch 2010 – 2012 a ich výrobcom musí byť jeden z členov ECMA. Materiálom je kartón, resp. laminovaný kartón. Podmienkou účasti je zaslanie sprievodnej prihlášky podpísanej reprezentantom výrobcu a odsúhlasenej majiteľom značky, pre ktorú bol obal z kartónu vyrobený. Počet prihlásených projektov nie je limitovaný, do súťaže treba zaslať 3 exempláre každého súťažného predmetu. Poplatok: 100 € za každý prihlásený produkt.

Kategórie: nápoje, kozmetika, potraviny, nepotravinový tovar, lieky, vystavovacie boxy, diskontné balenia.

Porota udelí ocenenia Kartónový obal roka, cenu za najinovatívnejší dizajn a cenu za udržateľný dizajn.
Najlepšie návrhy budú prezentované na kongrese ECMA v dňoch 19. – 22. 9. 2012 v Kodani, Dánsko.
Ďalšie informácie: www.procarton.com.